Fullførte prosjekter

Seniorer i barnehager II: frafall, frafallsårsaker og fastholdelse

 Prosjekt skal frembringe ny kunnskap om hvorfor seniorer i barnehager slutter i jobben og hva som eventuelt skal til for at flere seniorer kan, og vil, fortsette lenger. Med utgangspunkt i registerdata og surveydata kartlegges og analyseres hvor mange og hvem som slutter, hvorfor de slutter og hva de går til, samt hva som kan bidra til at de velger å bli i jobben.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:18
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk, KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

januar 2019
mars 2020