Fullførte prosjekter

Seniorpolitiske framtidsbilder


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2012:02
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektledelse

Jon M. Hippe

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

januar 2011
januar 2012