Fullførte prosjekter

Styringsverktøy for introduksjonsordningen

Fafo skal beskrive et styringsverktøy for introduksjonsordningen og lage en kort guide til verktøyet, samt presentere verktøyet og guiden på et seminar for ansatte i kommunen.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Oslo Kommune

Prosjektperiode

august 2009
april 2010