Fullførte prosjekter

Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen

Fafo evaluerer forsøk med vekslingsmodeller som alternativ til den eksisterende 2+2-modellen som opplæringsmodell for yrkesfaglig videregående opplæring. I 2+2-modellen er elevene først to år i skole med noen praksisperioder, fulgt av to år som lærling i bedrift. I vekslingsmodellene er det hyppigere skifter mellom læring i skole og bedrift. Evalueringen foregår i perioden 2014-2018 og skjer i samarbeid med NIFU.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:42
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2018:01
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2016:18
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2015:12
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen
Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

oktober 2014
desember 2018