Fullførte prosjekter

World Development Report 2011. Conflict, security and Development.

Prosjektleder

Anne Hatløy

Eksterne forskere

Bøås M

Oppdragsgiver(e)

Verdensbanken

Prosjektperiode

januar 2010
desember 2010
91211