Fullførte prosjekter

World Development Report 2011. Conflict, security and Development.

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Eksterne forskere

Bøås M

Oppdragsgiver(e)

Verdensbanken

Oppdragsgiver(e)

Vold og konflikter Fred og stabilitet

Prosjektperiode

januar 2010
desember 2010