Skip to main content

Gråsoner mellom å være selvstendig oppdragstaker og arbeidstaker

To english version

To english version
Prosjektet omhandler gråsoner mellom å være selvstendig oppdragstaker og arbeidstaker, med utgangspunkt i sjåfører i varebil-/ budbransjen.

Oppdraget skal kartlegge og analysere sjåfører i varebil- og budbransjen med fokus på sjåfører som havner i gråsone mellom å være selvstendig oppdragstaker og arbeidstaker og deres lønns- og arbeidsvilkår.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap i forbindelse med endringene i arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep, samt å styrke kunnskapsgrunnlaget om sjåførene, deres tilknytningsformer og lønns- og arbeidsvilkår i varebil- og budbransjen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2024
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Partnere

Bærekraftsmål