Skip to main content

Lederprogram SSP

To english version

To english version

Fafo skal bistå SSP i utvikling og gjennomføring av et lederprogram om seniorpolitikk. Målet er å øke reell avgangsalder.

Lederprogrammet vil gå fysisk over maks en dag i Oslo høsten 2023 og gjennomføres av SSP. Fafos bistand vil bestå av et to-trinns gruppeintervju med to grupper ledere i forkant og etterkant av gjennomført opplæring. Læringen fra lederprogrammet på skal oppsummeres i et sluttnotat som skal publiseres.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2023
  • Avsluttes:
    januar 2024

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk (SSP)

Bærekraftsmål