Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Liv Tørres
South African Workers Speak
Common Security Forum Studies
Fafo-report 182
Kristen Knudsen og Arild H. Steen
Sjø og land - hand i hand
En analyse av muligheter for maritim industri
Fafo-rapport 181
Line Eldring og Eivind Falkum
Fafo-rapport 180
Torunn Kvinge og Ove Langeland
Fafo-rapport 179
Torunn Kvinge og Ove Langeland
Smått, men ikke bare godt
Lønnsomhet og soliditet i små industriforetak
Fafo-rapport 178
Jon Pedersen
The Demography of Palestinians:
New surveys in the Occupied Territories and Jordan
Fafo-paper 1995:08
Eifred Markussen
Fra første til andre
Om overgangen fra første til andre år for elever som har særskilt tilrettelagt videregående opplæring
Fafo-notat 1995:14
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 1995:13
Jon Erik Dølvik
Striden ved SAS-hotellet
En oppsummering av Høring 30.8.1995 arrangert av LO og Hotell og restaurantarbeiderforbundet
Fafo-notat 1995:11
Fafo-notat 1995:10
Dag Olberg
Organisering av mellomledere
FLT-prosjektet: Kompetanse og kontroll
Fafo-notat 1995:09
Tove Midtsundstad
Underveis – men mot hva?
En første oversikt over oppfølgingstjenestens målgruppe, tilgjengelig tilbud og organisering av oppfølgingsarbeidet i syv fylker våren 1995
Fafo-notat 1995:07
Anne Britt Djuve
Grenseløst arbeid
Sosial dumping i kjølvannet av EØS-avtalen
Fafo-notat 1995:05
Fafo-notat 1995:04
Jardar E. Flaa
Fafo-notat 1995:03
Tove Midtsundstad
Miljøarbeid eller saksbehandling?
Kompetansebehovet blant barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fafo-notat 1995:02
Kåre Hagen
Adresse eller karakterer?
En evaluering av inntaksordningen benyttet ved opptak til grunnkurs i allmenne og økonomisk/administrative fag i Oslos videregående skoler, høsten 1994
Fafo-notat 1995:01
Other Fafo-publications
<<  80 81 82 83 84 [8586 87 88 89  >>