Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Fafo-rapport 2018:05
Fafo-report 2017:24
Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2018:05
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:04
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:03
Fafo-notat 2018:02
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe
Fafo-notat 2017:11
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2017:37
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2017:35
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:27
Fafo-notat 2017:13
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2017:36
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>