Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Fafo-notat 2018:25
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2018:46
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-notat 2018:23
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:31
Fafo-rapport 2018:40
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil
Fafo-paper 2018:24
Lars Holden og Tone Fløtten
Fafo-notat 2018:22
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2018:15
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:43
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:11
Fafo-notat 2018:19
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:17
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:16
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Fafo-rapport 2018:33
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2018:32
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>