Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Fafo-notat 2018:12
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2018:21
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2018:13
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Fafo-rapport 2018:07
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:08
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:11
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Fafo-notat 2018:10
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Fafo-notat 2018:07
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2018:13
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2017:28
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2018:08
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>