Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Fafo-paper 2018:18
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23

Full report in original language:

Assistert retur
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:15
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-notat 2018:14
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien
Fafo-rapport 2018:17
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Fafo-notat 2018:12
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2018:21
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2018:13
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Fafo-rapport 2018:07
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:08
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:11
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>