Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Anna Kvittingen, Åge A. Tiltnes, Ronia Salman, Hana Asfour and Dina Baslan
Fafo-rapport 2019:34
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-notat 2019:22
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2019:27
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Fafo-rapport 2019:29
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2019:22
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Fafo-rapport 2019:20
Fafo-rapport 2019:18
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:27
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Fafo-rapport 2019:13
<<  1 2 [34 5 6 7  >>