Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Åsmund Arup Seip
Personalpolitikk for eldre arbeidstakere
Utviklingstrekk og muligheter. Forprosjektnotat
Fafo-notat 808
Andreas Gaarder
En økonomisk og monetær union i Europa
Bidrag til debatten om integrering av Europa
Fafo-notat 807
Ivar Lødemel
Citizenship in the social division of welfare
The Case of British and Norwegian Income Maintenance 1946 to 1966
Fafo-notat 806
Torunn Olsen
Vedlegg til "Det kom som et sjokk"
En oversikt over ansattes rettigheter ved fusjoner og fisjoner
Andre Fafo-utgivelser
Fafo-notat 805
Arild H. Steen
En næring i nytelse?
Utviklingstrekk i nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Fafo-rapport 094
Leif Moland
Samarbeid gjør sterk?
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter
Fafo-rapport 093
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
Svar skyldig
Velferdsstatens utfordringer - partienes svar
Fafo-rapport 092
Dag Stokland
Over stokk og stein
Arbeidsleie i bygg og anlegg
Fafo-rapport 091
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Oss i mellom
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Fafo-rapport 089
Øivind Danielsen
Den nye breddeidretten
Ønsker og behov for fysisk aktivitet
Fafo-rapport 088
Hanne Bogen og Ove Langeland
Privatisering eller fornyelse?
Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger
Fafo-rapport 087
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 086
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik
Fysisk aktivitet på arbeidsplassen
Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?
Fafo-rapport 085
Gudmund Hernes
Andre Fafo-utgivelser
Leif Moland og Dag Olberg
Man må jo prøve å være litt elastisk
Informantintervjuer om fleksible arbeidsformer, organisering og arbeidstid innen varehandelen og hotell- og restaurantområdet
Fafo-notat 804
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
For lang og tro tjeneste?
Pensjoner i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 084
Jon M. Hippe
Sosialpolitisk kalender 2. utg.
En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 082
Arvid Fennefoss
Lønnstakerorganisering
Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 081
<<  87 88 89 90 91 [9293 94 95  >>