Publikasjoner

Rapportsøk

Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik
Fysisk aktivitet på arbeidsplassen
Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?
Fafo-rapport 085
Gudmund Hernes
Andre Fafo-utgivelser
Leif Moland og Dag Olberg
Man må jo prøve å være litt elastisk
Informantintervjuer om fleksible arbeidsformer, organisering og arbeidstid innen varehandelen og hotell- og restaurantområdet
Fafo-notat 804
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
For lang og tro tjeneste?
Pensjoner i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 084
Jon M. Hippe
Sosialpolitisk kalender 2. utg.
En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 082
Arvid Fennefoss
Lønnstakerorganisering
Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 081
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes
Kluss i vekslinga
Fritid, idrett og organisering
Fafo-rapport 080
Hanne Bogen og Ove Langeland (red)
Offentlig eller privat?
Om privatisering og grensene for offentlig ansvar
Fafo-rapport 078
Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen
Forskningsrådene
En forvaltningsrettslig og arbeidsrettslig belysning
Fafo-rapport 077
Jens B. Grøgaard
Voksenopplæring i forsvaret
Vedlegg til rapport nr. 074
Fafo-rapport 075
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard
Forsvaret mot arbeidsledighet
En undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon
Fafo-rapport 074
Martin Eide og Gudmund Hernes
Død og pine!
Om massemedia og helsepolitikk
Fafo-rapport 073
Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik
Fafo-rapport 071
Fafo-rapport 069
Dag Olberg
Bank hjemme?
En undersøkelse om banktjenester og elektronisk selvbetjening
Fafo-rapport 066
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 802
Hilde Lorentzen
Fafo-notat 801
Mobbing på arbeidsplassen
Intervjuundersøkelse utført av Scan-Fact
Andre Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Velferd til salgs
En undersøkelse av de private innslag i helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 065
<<  91 92 93 94 95 [9697 98  >>