Publikasjoner

Rapportsøk

Hanne Bogen og Ove Langeland (red)
Offentlig eller privat?
Om privatisering og grensene for offentlig ansvar
Fafo-rapport 078
Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen
Forskningsrådene
En forvaltningsrettslig og arbeidsrettslig belysning
Fafo-rapport 077
Jens B. Grøgaard
Voksenopplæring i forsvaret
Vedlegg til rapport nr. 074
Fafo-rapport 075
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard
Forsvaret mot arbeidsledighet
En undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon
Fafo-rapport 074
Martin Eide og Gudmund Hernes
Død og pine!
Om massemedia og helsepolitikk
Fafo-rapport 073
Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik
Fafo-rapport 071
Fafo-rapport 069
Dag Olberg
Bank hjemme?
En undersøkelse om banktjenester og elektronisk selvbetjening
Fafo-rapport 066
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 802
Hilde Lorentzen
Fafo-notat 801
Mobbing på arbeidsplassen
Intervjuundersøkelse utført av Scan-Fact
Andre Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Velferd til salgs
En undersøkelse av de private innslag i helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 065
David Hansen
Lett på tråden?
Om telematikkens kår i Norge
Fafo-rapport 063
Halvor Fauske
Når tid ikke er penger?
En undersøkelse om grunnskolelærernes arbeidstid
Fafo-rapport 062
Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz
Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika
Virkninger av ensidig norsk boikott
Fafo-rapport 061
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fafo-rapport 060
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fast i fisken?
Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne
Fafo-rapport 059
Lars Sørgard m.fl.
Tekstilmaskiner til Nicaragua?
Eksport av gammelt ledig utstyr til bistandsprosjekt
Fafo-rapport 058
<<  92 93 94 95 96 [9798 99  >>