Publikasjoner

Rapportsøk

Hanne Bogen og Thore K. Karlsen
Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid
Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak
Fafo-rapport 096
Torunn Olsen
Det kom som et sjokk ...
Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner
Fafo-rapport 095
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen
Vinn - vinn! 2. utg.
Samarbeidsorientert bedriftsutvikling i et strategisk perspektiv
Fafo-rapport 079
Anne Rogstad
Oppsigelsesvern i Norge og EF
En sammenligning av oppsigelsesvernet i Norge, Danmark, Frankrike og Storbritannia
Fafo-notat 809
Åsmund Arup Seip
Personalpolitikk for eldre arbeidstakere
Utviklingstrekk og muligheter. Forprosjektnotat
Fafo-notat 808
Andreas Gaarder
En økonomisk og monetær union i Europa
Bidrag til debatten om integrering av Europa
Fafo-notat 807
Ivar Lødemel
Citizenship in the social division of welfare
The Case of British and Norwegian Income Maintenance 1946 to 1966
Fafo-notat 806
Torunn Olsen
Vedlegg til "Det kom som et sjokk"
En oversikt over ansattes rettigheter ved fusjoner og fisjoner
Andre Fafo-utgivelser
Arild H. Steen
En næring i nytelse?
Utviklingstrekk i nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Fafo-rapport 094
Leif Moland
Samarbeid gjør sterk?
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter
Fafo-rapport 093
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
Svar skyldig
Velferdsstatens utfordringer - partienes svar
Fafo-rapport 092
Dag Stokland
Over stokk og stein
Arbeidsleie i bygg og anlegg
Fafo-rapport 091
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Oss i mellom
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Fafo-rapport 089
Øivind Danielsen
Den nye breddeidretten
Ønsker og behov for fysisk aktivitet
Fafo-rapport 088
Hanne Bogen og Ove Langeland
Privatisering eller fornyelse?
Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger
Fafo-rapport 087
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 086
<<  92 93 94 95 96 [9798 99 100  >>