Publikasjoner

Rapportsøk

David Hansen
Lett på tråden?
Om telematikkens kår i Norge
Fafo-rapport 063
Halvor Fauske
Når tid ikke er penger?
En undersøkelse om grunnskolelærernes arbeidstid
Fafo-rapport 062
Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz
Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika
Virkninger av ensidig norsk boikott
Fafo-rapport 061
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fafo-rapport 060
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fast i fisken?
Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne
Fafo-rapport 059
Lars Sørgard m.fl.
Tekstilmaskiner til Nicaragua?
Eksport av gammelt ledig utstyr til bistandsprosjekt
Fafo-rapport 058
Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard
Rana i arbeid (II)
Omstilling og levekår
Fafo-rapport 055
Thorbjørn Overholdt (red)
Arbeidsledighet og sysselsetting
En konferanserapport
Fafo-rapport 053
Svein Ole Borgen, Jens B. Grøgaard og Roger Jøsevold
Fafo-rapport 052
Nils Arne Bakke og Arvid Fennefoss
Prosjektgrupper: deltakelse, innflytelse og muligheter
Erfaring med deltakelse i prosjektgrupper ved innføring av ny teknologi
Fafo-rapport 050
Jon M. Hippe (red)
Fafo-rapport 048
Dag Olberg
Kultur og sysselsetting
Om erfaringer med kulturarbeid i kommunalt sysselsettingsarbeidet
Fafo-rapport 047
Jon Erik Dølvik
Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid
En analyse av endringen i forholdet mellom utdanning og yrke
Fafo-rapport 045
Jorunn Fryjordet
Natta til 1. Mai
En undersøkelse av opptøyene i Oslo sentrum natt til 1. mai 1978-84
Fafo-rapport 044
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes
Så samles vi på valen … ?
En rapport fra Fafos organisasjonsundersøkelse
Fafo-rapport 043
Gudmund Hernes og Atle Marøen
Fagbevegelsen og arbeidslivet
Data og diagrammer 1985-86
Fafo-rapport 042
<<  94 95 96 97 98 [99100  >>