Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Social Inclusion 7(3) 2019

PDF (free download)

Forskningstema: Livslang læring Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Prosjekt: Voksnes læring

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education