Skip to main content

  • Maria G. Volckmar-Eeg & Anders Vassenden

Et flipperspill i velferdsstaten. Innlåsning av innvandrere med «språkutfordringer» i NAV

  • Tidsskrift for samfunnsforskning,  | 
  • 2022
 
  • 63(4)

Volckmar-Eeg, M. G., & Vassenden, A. (2022). Et flipperspill i velferdsstaten. Innlåsning av innvandrere med «språkutfordringer» i NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning, 63(4), 260–277. https://doi.org/10.18261/tfs.63.4.2