Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Do workplace intervensions reduce disability rates?

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Occupational Medicin Oxford Journals 2016

Last ned/download

Forskningstema: Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tove Midtsundstad

Prosjekt Virksomhetenes seniortiltak - har de effekter?

Do workplace intervensions reduce disability rates?