Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten Universitetsforlaget 2012 Forskningstema: Religiøst og kulturelt mangfold, Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Prosjekt On the margins - Sickness absence and labour marked exclusion in high risk groups. The case of Immigrants (IMMSICK)

Innvandrede kvinner i kvalifisering