Skip to main content
Bøker
  • Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet

 
  • Makt og deomokrati i arbeidslivet.    
  • Oslo    
  • Gyldendal Akademisk

Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

Fafo-forskere