Skip to main content

Makt og demokrati i arbeidslivet

Bøker |  2003
16. januar 2015
Makt og deomokrati i arbeidslivet.    Oslo    Gyldendal Akademisk

Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).