Skip to main content
  • Kristin Alsos, Balder Blinkenberg, Kristine Nergaard og Åsmund Arup Seip

Bruk av tvungen lønnsnemnd 2013–2023

  • Fafo-rapport 2023:32
  • Fafo-rapport 2023:32

Siden 2013 har regjeringen grepet inn i pågående arbeidskonflikter ved bruk av tvungen lønnsnemnd 14 ganger. Inngrepene har vært begrunnet i behovet for å beskytte liv, helse og sikkerhet eller forhindre andre alvorlige samfunnskonsekvenser. I denne rapporten går vi gjennom konfliktene som har blitt stoppet med bruk av tvungen lønnsnemnd siden 2013, hvordan disse har vært begrunnet og hvordan partene som har fått stoppet sine arbeidskonflikter, ser på bruken av tvungen lønnsnemnd.

  • Publisert: 5. januar 2024
  • Ordrenr. 20868