Skip to main content
Ekstern rapport
  • T. Midtsundstad

Årsaker til førtidspensjonering i Norge

 
  • Forskerblikk på aldring og eldre    
  • Oslo    
  • Senter for seniorpolitikk

T. Midtsundstad (2005), "Årsaker til førtidspensjonering i Norge", Artikkel i Forskerblikk på aldring og eldre. Oslo: Senter for seniorpolitikk.

Fafo-forskere