Eksterne rapporter

Rapportsøk

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder?

E. Dahl og T. Midtsundstad

Sysselsetting og arbeidsledighet. Konferanserapport. Norges forskningsråd 1995

Forskningstema: Pensjon Seniorpolitikk Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder?