Eksterne rapporter

Rapportsøk

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder: Vil de eller må de? Resultater av en retrospektiv kohortundersøkelse

E. Dahl & T. Midtsundstad

Finansdepartementet 1994

Last ned/Download

Forskningstema: Pensjon Seniorpolitikk Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder: Vil de eller må de? Resultater av en retrospektiv kohortundersøkelse