Skip to main content
Ekstern rapport
  • E. Dahl & T. Midtsundstad

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder: Vil de eller må de? Resultater av en retrospektiv kohortundersøkelse

 
  • Oslo    
  • Finansdepartementet

E. Dahl & T. Midtsundstad (1994), "Hvorfor går noen av før ordinær pensjonsalder: Vil de eller er må de? Resultater fra en retrospektiv kohortundersøkelse. Vedlegg V, NOU 1994: 2 Fra arbeid til pensjon. Oslo:Sosial- og helsedepartementet.

Fafo-forskere