Fafo-notater

Rapportsøk

Norsk Sykepleierforbunds tjenester
Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte

Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad

Fafo-notat 2018:14

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen, Beate Sletvold Øistad

Hvordan kan NSF best yte tjenester til medlemmer og tillitsvalgte? Dette notatet tar for seg hvordan medlemmer og tillitsvalgte ser på NSFs tjenester i dag, og hvilke ønsker og behov de ulike gruppene har for bistand og oppfølging fra NSFs ulike organisasjonsledd. NSF har tillitsvalgte på flere nivåer og i ulike typer virksomheter og tariffområder. I alt 19 fylkeskontor koordinerer og veileder de tillitsvalgte, mens nasjonale og internasjonale saker koordineres på sentralt nivå. Notatet viser at medlemmer og tillitsvalgte i NSF er engasjert i samfunnspolitiske spørsmål og i stor grad benytter det støtteapparatet organisasjonen har bygget opp. Både medlemmer og tillitsvalgte understreker at det er viktig at NSF bygger kompetanse i organisasjonen og skaper gode samhandlingsarenaer.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10279