Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ekstern barnehagevurdering
Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?

Beret Bråten og Henriette Lunde

Fafo-rapport 2016:17

Nettutgave

Prosjekt: Ekstern barnehagevurdering – hvordan måle kvalitet

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Ekstern barnehagevurdering er en metode for å vurdere kvalitet i barnehagetilbudet. I denne rapporten kartlegger vi hvor ekstern barnehagevurdering benyttes, hvordan dette gjøres og hva som er erfaringene. Vurderingsmetoden skiller seg fra andre måter å vurdere kvalitet på ved at den introduserer og systematiserer et utenfra-blikk på barnehagens aktører og virksomhet. Samtidig inkluderer den, i vurderingsgrunnlaget, resultater fra andre kvalitetsmålinger. Slik har metoden potensial til å etablere et solid grunnlag for utviklingsarbeid i barnehagen. Vi identifiserer enkelte utfordringer knyttet til metoden og til hvordan formålet om kvalitetsutvikling følges opp.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20579

English summary