Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Forsvaret mot arbeidsledighet 1997
Effekten av Voksenopplæringens kurstilbud under og etter militærtjenesten

Jens B. Grøgaard

Fafo-rapport 251

Nettutgave

Forskningstema: Etter- og videreutdanning

Selv om utviklingen på arbeidsmarkedet har vært meget gunstig de siste årene, er det fortsatt høy arbeidsledighet blant ungdom som dimitterer fra militærtjenesten. Voksenopplæringen i Forsvaret har utviklet et omfattende  kurs-, informasjons- og veiledningstilbud under tjenesten for å redusere ledigheten blant dimitterte soldater. Yrkesrettede og kompetansegivende kurs er populære tilbud. Nærmere 70 prosent av soldatene deltar i voksenopplæring, og de fleste av dem benytter militærtjenesten til å forbedre sine formelle kvalifikasjoner. Mange skaffer seg både ett og to sertifikater i tillegg til «lappen», andre kvalifiserer seg for universiteter og høyskoler ved å ta forberedende prøver eller ved å ta opp igjen gamle fag, og noen tar endog opp igjen havarerte utdanningsprosjekter.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Forskningsstiftelsen Fafo gjennomført en intervjuundersøkelse blant dimitterte soldater i 1996 og 1997. Undersøkelsen evaluerer sysselsettingseffekten etter dimisjon av soldatenes kursdeltagelse mens de var inne til tjeneste. Rapporten tar blant annet opp følgende spørsmål:

  • Har soldatenes kursdeltagelse endret seg siden 1980-tallet?
  • Hvem benytter Voksenopplæringens kurstilbud?
  • Hvordan oppfatter soldatene kurs- og opplæringstilbudet, og hvordan begrunner de sin deltagelse i voksenopplæring?
  • Hvordan oppfatter soldatene Voksenopplæringens og Arbeidsformidlingens informasjons- og veiledningsvirksomhet?
  • Har tiltakene effekt?

Utgitt: 1998 Id-nr.: 251