Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Lederlønn i kommunal sektor
Praksis og erfaringer fra lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2008:08

Nettutgave Vedlegg (spørreskjema)

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Denne rapporten baserer seg på en landsomfattende spørreundersøkelse til kommuner og fylkeskommuner, og en caseundersøkelse blant ti kommuner og to fylkeskommuner. Rapporten gir en oversikt over omfanget av lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3.4, og den viser at koblingen mellom organisasjonsstruktur og forhandlingskapittel kan by på utfordringer for noen kommuner/fylkeskommuner. Erfaringer fra lederlønnsforhandlingene tilsier at det er mulig å skape særskilte rammer og en annen praksis rundt disse forhandlingene. Rapporten berører kommunenes bruk av kriterier for vurdering av lederlønn, aktiv bruk av lederavtaler i lønnsfastsettingen, og valg av tidspunkt for gjennomføring av lønnsforhandlingene.
Undersøkelsen er laget på oppdrag fra KS og forhandlings-sammenslutningene LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne kommune.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20050