Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002–2009

Åsmund Hermansen

Fafo-rapport 2011:23

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Prosjekt: Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjonering blant 50–67-åringer innen KS' tariffområde for perioden 2002 til 2009. Beregningene og analysene i rapporten er basert på et omfattende registermateriale fra forsikringsleverandører innen KS' tariffområde; henholdsvis Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for perioden 2002–2005 og 2007–2009, og fra Statens Pensjonskasse (SPK) for årene 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 og 2009. Rapporten beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsrater etter alder, kjønn og yrke. Videre presenteres bruk av de ulike tidligpensjoneringsordningene uførepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), særaldersgrense og 85-årsregelen. Det gis også en presentasjon av forskjeller i tidligpensjoneringsmønster mellom kommuner, fylkeskommuner og skolesektoren med hensyn til alder, kjønn og yrke.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20214

204,00 kr