Skip to main content
  • Selma Yssen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Høyde for fravær

Etablering av bemannings- og turnusplaner med redusert vikarbehov

  • Fafo-rapport 2023:28
  • Fafo-rapport 2023:28

I denne rapporten setter vi fokus på bemanningsplanlegging og turnuser i helse- og omsorgssektoren. Vi undersøker om disse planene tar høyde for kjent fravær, slik at tjenestene i større grad kan utføres av faste og kompetente ansatte også når andre ansatte har fravær.

Hensikten med bemanningsplaner er å sikre kontinuitet og kvalitet i tjenestene og sikre at sektoren har faste ansatte som tilbys fullverdige ansettelsesforhold. For å klare dette må tjenestedene utvikle robuste bemanningsplaner med turnuser som gir anledning til å drive med store og hele stillinger. I rapporten diskuterer vi også hva som kjennetegner en robust bemanningsplan og hva som fremmer og hemmer utviklingen av slike planer.

  • Publisert: 14. desember 2023
  • Ordrenr. 20864

Fafo-forskere