Publikasjoner

Rapportsøk

The Trade Union Movement in South Africa and Political Change

Liv Tørres, Amandla. Ngawethu?

Doctoral Dissertation

Nettutgave

Forskningstema: Sahel og Afrika sør for Sahara

Utgitt: Id-nr.: 328