Konferansepapere

Rapportsøk

Arbeidsgivere som sosialpolitiske aktører - et mer inkluderende arbeidsliv?

J.A. Drøpping og T. Midtsundstad

2002

Forskningstema: Seniorpolitikk Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Arbeidsgivere som sosialpolitiske aktører - et mer inkluderende arbeidsliv?