Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Anmeldelse av Åsmund Lundes bok "Voksne i arbeid fra avvikling til utvikling"

T. Midtsundstad

Tidsskriftet Velferd 4 2001

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Anmeldelse av Åsmund Lundes bok "Voksne i arbeid fra avvikling til utvikling"