Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering

T. Midtsundstad

SSPs Nyhetsbrev 45+ 2003

Forskningstema: Pensjon Seniorpolitikk Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering