Skip to main content
Kronikker og debatt
  • T. Midtsundstad

Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå

  • Trygd & Pensjon  | 
  • 2002
 
  • 1    
  • Oslo    
  • Skattebetalerforeningen    
  • 0801-2881

T. Midtsundstad (2002), "Variasjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå", Trygd & Pensjon, nr. 1 2002. ISSN 0801-2881 (tidl. Skattebetaleren).  Oslo: Skattebetalerforeningen.

Fafo-forskere