Skip to main content
Artikler, kronikker, debattinnlegg
  • Anne Hege Strand & Jørgen Svalund

Vi trenger nye trygdeordninger til unge

KAI-kronikken

  • KAI-kronikk  | 
  • 2022
 
Forskere ønsker å innføre «undomslønn» som som ny trygdeordning for å unngå uheldig medikalisering av ungdomsledigheten
Anne Hege Strand & Jørgen Svalund: «Vi trenger nye trygdeordninger til unge», KAI-kronikk, 24. februar 2022