Publikasjoner

Rapportsøk

Lavlønn: Nærings- eller virksomhetsfenomen?

Bjorn Dapi og Elin Svarstad

Fafo-rapport 2023:15

Last ned nettutgave

Prosjekt: Lavlønte, tariffavtaler og normative virkninger

Forskere på Fafo: Bjorn Dapi, Elin Svarstad

Rapporten undersøker hvordan lavlønt arbeid fordeler seg mellom bedriftene i norsk økonomi. Omfanget og spredningen av lavlønn er viktige faktorer å vurdere når man utformer tiltak for å begrense dette i økonomien.

Vi er særlig opptatt av fordeling av lavlønn i to bransjer; bygg og anlegg, og overnatting og servering. Vi finner at lavlønnsomfanget er betraktelig høyere i overnatting og servering enn i bygg og anlegg, og at lavlønn er ujevnt fordelt på tvers av virksomheter i begge bransjer. Spredningen av lavlønn på tvers av virksomheter er imidlertid større i overnatting og servering.

Utgitt: 2023 Id-nr.: 20851