Presentasjoner

Rapportsøk

Innvandrerkvinner faller ut av arbeidsmarkedet-intervju Kilden

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2016 Forskningstema: Arbeidstid

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen, Hanne Cecilie Kavli