Skip to main content

Louisa Cheng Seifert

Forskningsassistent (permisjon)
To english version

  Louisa fullførte mastergraden i statsvitenskap våren 2022, og har siden dette jobbet som vitenskapelig assistent ved Fafo i forskergruppen Migrasjon, integrering og kompetanse.

  I mastergraden sin fordypet hun seg i kvantitativ analyse og surveydata. Masteroppgaven til Louisa handlet om betydningen av personlige erfaringer med offentlige velferdstjenester for relasjonen mellom individuell helsesituasjon og politisk tillit i Norge.

  Utdanning

  Mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

  Arbeidsområder

  Aktive prosjekter

  Frivilligheten som informasjonsformidlere til innvandrerbefolkningen under covid-19

  Prosjektet skal evaluere ekstraordinære tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner, og drøfte sivilsamfunnets rolle i forbindelse med covid-19-pandemien. Gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Folkehelseinstituttet.