Ansatte
Louisa Cheng Seifert
Forskningsassistent

    Utdanning: Mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Forskningstema:

Migrasjon | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Levekår og fattigdom | Tjenester og tjenesteutvikling


Louisa fullførte mastergraden i statsvitenskap våren 2022, og har siden dette jobbet som vitenskapelig assistent ved Fafo i forskergruppen Migrasjon, integrering og kompetanse.

I mastergraden sin fordypet hun seg i kvantitativ analyse og surveydata. Masteroppgaven til Louisa handlet om betydningen av personlige erfaringer med offentlige velferdstjenester for relasjonen mellom individuell helsesituasjon og politisk tillit i Norge.

Ida Kjeøy, Beret Bråten, Rojan Tordhol Ezzati, Jon Horgen Friberg, Hege Marie Gjefsen og Louisa Cheng Seifert
Fafo-rapport 2023:04
Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien og Louisa Cheng Seifert
Tillitsreformen i offentlig sektor
Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester
Fafo-notat 2022:10