Ansatte
Louisa Cheng Seifert
Forskningsassistent

    Utdanning: Mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Forskningstema:

Migrasjon | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Levekår og fattigdom | Tjenester og tjenesteutvikling