Kina

Fafo har vært aktive i Kina siden 1994 og utviklet et nært og konstruktivt samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina fokuserer på sosial, økonomisk og politisk utvikling med særlig vekt på fordeling, sårbarhet, sosial bærekraft og hvordan sosiale endringer påvirker husholdninger. Vi utfører også politikkanalyse og deltar aktivt i dialog med kinesiske beslutningstakere og forskere.

Fafo har et eget regionkontor i Beijing.

Vår viktigste samarbeidspartner i Kina er Det kinesiske akademiet for vitenskap og teknologi for utvikling (CASTED), et forskningssenter under departementet for vitenskap og teknologi. Fafo har også en avtale med Kinas "Central Party School" for å drive vitenskapelig samarbeid om den "såkalte nordiske modellen” som eksempel pår sosial organisering. I tillegg samarbeider Fafo med Peking University (Research Center for Contemporary China, RCCC), Central Finance and Economy University i Beijing, Nankai University (spesielt deres Yunnan-institutt i Kunming) og Lanzhou University.

Forskere

Forsker
Forsker
Forsker
Forsker
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2018:21
Fafo-paper 2016:03
Kristin Dalen, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng
Recovering from the Wenchuan Earthquake
Living Conditions and Development in Disaster Areas 2008–2011
Fafo-report 2012:39
Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede
Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Jianyang, China Sichuan
Background paper for the World Development Report 2013
Fafo-report 2012:19
Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk
Klemt mellom Kina og klima
Plass til kraftintensiv industri i Norge?
Fafo-rapport 2012:08
David Drury and Marie W. Arneberg (eds.)
No More Forevers
The Chinese Labour Force in a Time of Reform
Fafo-report 356

Zhihong Sa & Jing Liu

Making an invisible care workforce visible: a survey of domestic workers in three cities in China
China Population and Development Studies | 2022 | Open access

Kristin Dalen

Welfare and Social Policy in China: Building a New Welfare State | 2020 The Socialist Market Economy in Asia

Huafeng Zhang

Household vulnerability and economic status during disaster recovery and its determinants
A Case Study after the Wenchuan Earthquake
Natural Hazards | 2016 | Sammendrag / Abstract

Kristin Dalen & Mona Christophersen

Hurtigtutrydding av fattigdom
Kina skal utrydde fattigdommen på ett år. Koste hva det koste vil | 2020 | Kronikken på ytring.no

Hedda Flatø

Access to Health in a Chinese Village
The State, the Market and Barriers to Care | 2011

Arrangement