Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Anna Kvittingen, Åge A. Tiltnes, Ronia Salman, Hana Asfour and Dina Baslan
Fafo-rapport 2019:34
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:33
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Fafo-rapport 2019:29
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:27
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2019:22
Fafo-rapport 2019:20
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Fafo-rapport 2019:18
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:17
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:15
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Fafo-rapport 2019:13
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
[12 3 4 5  >>