Aktive prosjekter

Prosjektleder

Johan Røed Steen


Prosjektdeltaker(e)

Ragnhild Steen Jensen

Eksterne forskere

Rolf Røtens, Samfunnsøkonomisk analyse

Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse


Oppdragsgiver(e)

NAVProsjektperiode

 
september 2018
april 2019

Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?

Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.