Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?

Prosjektleder

Johan Røed Steen

Prosjektdeltaker(e)

Ragnhild Steen Jensen

Eksterne forskere

Rolf Røtens, Samfunnsøkonomisk analyse

Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

NAV

Prosjektperiode

 
september 2018
april 2019

Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.