Aktive prosjekter

Prosjektleder

Anne HatløyOppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet


Forskningstema

Global helse


Prosjektperiode

 
november 2017
april 2022

Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Fafo skal evaluere 'Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold' som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

Evalueringen vil primært vurdere arbeidsform og initiativene, og sekundært se på effektene av avtalen på befolkningshelse. Det vil si at hovedformålet med evalueringen er å se på forholdet mellom intensjonsavtalen og de initiativene og tilpasningene som de ulike partene setter i verk for å imøtekomme avtalen. Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matvarebransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg.

Fafo-paper 2019:12
Annual report 2017

Fafo-notat 2019:09
Årsrapport 2017

Fafo-notat 2019:25
Årsrapport 2018

Fafo Paper 2019:29
Annual report 2018