Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere.

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

 
november 2014
april 2015

Fafo-rapport 2015:26
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere