Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon

Prosjektleder

Johan Røed Steen

Oppdragsgiver(e)

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak NHO og LO

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

 
februar 2019
juni 2021

Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt. Gjennom casestudier i utvalgte bedrifter vil vi kartlegge deres bidrag til pågående endringsprosesser. Som en del av dette vil vi undersøke samspillet mellom fagarbeidere og høyt utdannede og mellom fagarbeidere og lærlinger. Vi vil også undersøke hvilken rolle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering og det formelle partssamarbeidet spiller.