Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

Oppdragsgiver(e)

Kronprinsparets fond

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

 
juni 2017
desember 2020

Hensikten med prosjektet er å bidra til å øke andelen som fullfører videregående opplæring.

I den første delen av prosjektet har vi kartlagt hva vi vet om ungdommer i randsonen når gjelder deres motivasjon for læring, sett på bakgrunn av hvordan de opplever å mestre livet utenfor skolen. Ambisjonen har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag for å utvikle et hovedprosjekt.

I hovedprosjektet følger vi ungdommer som har særlig høy risiko for å falle fra i utdanningsløpet. Målet er at flere skal settes i stand til å kunne gjennomføre videregående opplæring.

Fafo-notat 2018:13
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning