Aktive prosjekter

Prosjektleder

Ragnhild Steen JensenOppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

 
oktober 2019
februar 2020

Tillitsvalgtopplæring / Mestertillitsvalgt

Prosjektet skal undersøke hvordan tillitsvalgte utvikler kompetanse gjennom vervet sitt. Det handler både om kompetansen man får gjennom deltakelse på ulike kurs i regi av fagbevegelsen, og om den uformelle læringen som skjer gjennom det å være tillitsvalgt.