Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Hanne Cecilie Kavli


Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

IMDiProsjektperiode

 
november 2014
april 2015

Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere.

Fafo-rapport 2015:26
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere