Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

How the Worker Collective may Moderate Active Ageing Policy and its Outcomes

T. Midtsundstad and H. Bogen

Labour, Education & Society 21 Peter Lang Publishing 2011

Les mer/Read more

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Arbeidsmiljø

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad